MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu-przebudowa drogi powiatowej Nr 1075R od drogi Nr 863 - Tarnogóra.
Opis
Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony pn: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1075R od drogi Nr 863 - Tarnogóra".

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 233036-2009.
Data publikacji 2009-07-10
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ + przedmiar robót - kosztorys ofertowy
 3. Opis techniczny
 4. plan sytuacyjny 1
 5. plan sytuacyjny 2
 6. plan sytuacyjny 3
 7. plan sytuacyjny 4
 8. plan sytuacyjny 5
 9. plan sytuacyjny 6
 10. plan sytuacyjny 7
 11. plan sytuacyjny 8
 12. plan sytuacyjny 9
 13. przekroje
 14. Specyfikacja techniczna
 15. spec. tech. 1
 16. spec. tech. 2
 17. spec.tech. 3
 18. spec. tech. 4
 19. spec. tech. 5
 20. spec. tech. 6
 21. spec. tech. 7
 22. spec. tech. 8
 23. spec. tech. 9
 24. spec. tech. 10
 25. spec. tech. 11
 26. spec. tech. 12
 27. spec. tech. 13
 28. spec. tech. 14
 29. spec. tech. 15

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: