MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu-przebudowa drogi powiatowej Nr 1051R ul. Osiedle i ul. Sopocka w Nisku.
Opis
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1051R ul. Osiedle i ul. Sopocka w miejscowości Nisko.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień publicznych pod numerem 237238-2009.

UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Termin składania ofert: 12.08.2009 godz. 10:45
Termin otwarcia ofert: 12.08.2009 godz. 11:00
Data publikacji 2009-07-14
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ + przedmiar robót-kosztorys ofertowy
 3. Opis techniczny
 4. plan sytuacyjny 1
 5. plan sytuacyjny 2
 6. plan sytuacyjny 3
 7. plan sytuacyjny 4
 8. przekroje
 9. spec. tech. 1
 10. spec. tech. 2
 11. spec. tech 3
 12. spec. tech. 4
 13. Informacja BIOZ
 14. informacja o zmianie terminu składania ofert

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: