MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu-remont drogi powiatowej Nr 1047R Huta Krzeszowska-Ciosmy.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Remont drogi powiatowej Nr 1047R Huta Krzeszowska - Ciosmy od km 3+233 do km 4+239, długość odcinka 1006 mb.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 248528-2009.
Data publikacji 2009-07-22
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ + kosztorys ofertowy - przedmiar robót
 3. Projekt techniczny
 4. rys. 1
 5. rys. 2
 6. rys. 3
 7. rys. 4
 8. rys. 5
 9. przekrój 1
 10. przekrój 2
 11. specyfikacja techniczna

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: