MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu- budowa chodnika w m. Bieliniec przy drodze powiatowej Nr 1062R Ulanów - Podolszynka.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Budowa chodnika w miejscowości Bieliniec przy drodze powiatowej Nr 1062R Ulanów - Podolszynka.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 274714-2009.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 296092-2009.

UWAGA: w związku ze zmianami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert: 07.09.2009 r. godz. 10:45
Termin otwarcia ofert: 07.09.2009 r. godz. 11:00

-ogłoszenie o zmianie ogłoszenia poz. 15
-zmiany dot. SIWZ poz. 16
Data publikacji 2009-08-11
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ + przedmiar robót - kosztorys ofertowy 
 3. Opis techniczny
 4. rys. 1
 5. rys. 2
 6. przekrój
 7. Specyfikacja techniczna 
 8. spec. tech. 1
 9. spec. tech. 2
 10. spec.tech. 3
 11. spec. tech. 4
 12. spec. tech. 5
 13. spec. tech. 6
 14. spec. tech. 7
 15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 16. zmiany dot. SIWZ

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: