MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wspierania, w sferze pożytku publicznego w zakresie: kultury i ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki oraz pomocy społecznej - zmiana w wysokości środków.
Opis Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wspierania, w sferze pożytku publicznego w zakresie: kultury i ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki oraz pomocy społecznej - zmiana w wysokości środków z zakresu pomocy społecznej.
Data publikacji 2010-02-23
 
Załączniki:

 1. Wzór oferty
 2. wzór sprawozdania
 3. Ogłoszenie
 4. Zmiany

Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść: