MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nr pozycji 1
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1051R ul.Osiedle w Nisku od km 0+014 do km 0+385
Opis Przetarg nieograniczony pn.: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1051R ul. Osiedle w Nisku od km 0+014 do km 0+385"

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało 29.04.2010 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 119480-2010
Data publikacji 2010-04-29
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Przedmiar ofertowy + kosztorys ofertowy
 4. Projekt techniczny
 5. Specyfikacja techniczna
 6. Plan sytuacyjny
 7. Profil podłużny
 8. Przekrój typowy 1
 9. Przekrój typowy 2
 10. Przekrój typowy 3

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: