MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nr pozycji 1
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane w obiektach Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Roboty budowlane w obiektach Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem w ramach zadania "Roboty budowlane w obiektach SOSW i LO w Rudniku nad Sanem"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone 05.05.2010 r. w Biuletynie Zamówień publicznych pod numerem 123874-2010
Data publikacji 2010-05-05
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. zmiana do SIWZ
 4. WYJAŚNIENIA DO SIWZ
 5. WYJAŚNIENIA DO SIWZ 2
 6. przedmiar robót - dot. wymiany okien
 7. zestawienie okien - dot. wymiany okien
 8. przedmiar robót - dot. roboty remontowo-budowlane
 9. projekt ścianki aluminiowej - dot. roboty remontowo-budowlane
 10. opis techniczny - dot. roboty remontowo-budowlane
 11. specyfikacja techniczna 1 - dot. roboty remontowo-budowlane
 12. specyfikacja techniczna 2 - dot. roboty remontowo-budowlane
 13. przedmiar robót - dot. przebudowa instalacji elektrycznej
 14. specyfikacja techniczna - dot. przebudowa instalacji elektrycznej
 15. rys. 1 - dot. przebudowa instalacji elektrycznej
 16. rys. 2 - dot. przebudowa instalacji elektrycznej
 17. rys. 3 - dot. przebudowa instalacji elektrycznej
 18. rys. 4 - dot. przebudowa instalacji elektrycznej
 19. rys. 5 - dot. przebudowa instalacji elektrycznej
 20. rys. 6 - dot. przebudowa instalacji elektrycznej
 21. rys. 7 - dot. przebudowa instalacji elektrycznej
 22. rys. 8 - dot. przebudowa instalacji elektrycznej
 23. rys. 9 - dot. przebudowa instalacji elektrycznej
 24. rys. 10 - dot. przebudowa instalacji elektrycznej
 25. rys. 11 - dot. przebudowa instalacji elektrycznej
 26. rys. 12 - dot. przebudowa instalacji elektrycznej
 27. rys. 13 - dot. przebudowa instalacji elektrycznej
 28. rys. 14 - dot. przebudowa instalacji elektrycznej
 29. rys. 15 - dot. przebudowa instalacji elektrycznej
 30. rys. 16 - dot. przebudowa instalacji elektrycznej
 31. rys. 17 - dot. przebudowa instalacji elektrycznej
 32. rys. 18 - dot. przebudowa instalacji elektrycznej
 33. rys. 19 - dot. przebudowa instalacji elektrycznej
 34. rys. 20 - dot. przebudowa instalacji elektrycznej
 35. rys. 21 - dot. przebudowa instalacji elektrycznej
 36. rys. 22 - dot. przebudowa instalacji elektrycznej
 37. rys. 23 - dot. przebudowa instalacji elektrycznej
 38. rys. 24 - dot. przebudowa instalacji elektrycznej
 39. rys. 25 - dot. przebudowa instalacji elektrycznej
 40. rys. 26 - dot. przebudowa instalacji elektrycznej

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: