MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nr pozycji 1
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu -Przebudowa drogi powiatowej Nr 1051 R ul. Osiedle i ul. Sopocka w m. Nisko od km 1+445 do 1+505
Opis Przetarg nieograniczony pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1051R ul. Osiedle i ul. Sopocka w m. Nisko od km 1+445 do 1+505

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone 07.05.2010 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 113901-2010
Data publikacji 2010-05-07
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Przedmiar robót + kosztorys ofertowy
 4. spec. tech. 1
 5. spec. tech. 2
 6. spec. tech. 3
 7. spec. tech. 4
 8. spec. tech. 5
 9. spec. tech. 6
 10. projekt budowlany + plan sytuacyjny + przekrój

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: