MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nr pozycji 1
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu - Remont sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku
Opis Przetarg nieograniczony pn. :  "Remont sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym  w Nisku"

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało 13.05.2010 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 129882-2010
Data publikacji 2010-05-13
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. przedmiar robót
 4. przekrój podłogi
 5. spec. tech. 1
 6. spec. tech. 2
 7. WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: