MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nr pozycji 1
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa dla potrzeb Starostwa Powiatowego materiałów biurowych i papierniczych, eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek oraz środków czystości
Opis Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa dla potrzeb Starostwa Powiatowego materiałów biurowych i papierniczych, eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek oraz środków czystości.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone 15.06.2010 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 169180-2010
Data publikacji 2010-06-15
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. WYJAŚNIENIA DO SIWZ
 4. WYJAŚNIENIA DO SIWZ 2

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: