MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nr pozycji 1
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane w obiektach Liceum Ogólnokształcącego w Nisku
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Roboty budowlane w obiektach Liceum Ogólnokształcącego w Nisku -część I oraz rozbudowa systemu telewizji przemysłowej (monitoringu obiektów), realizowane w ramach zadania „Rewitalizacja przez przywrócenie przedwojennej formy architektonicznej budynków w Nisku przy Pl. Wolności 2 i 3”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 06.07.2010 r. pod numerem 197878-2010
Data publikacji 2010-09-10
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. WYJAŚNIENIA DO SIWZ
 4. Spec. tech. - roboty budowlane
 5. Opis tech. - roboty budowlane
 6. Przedmiar robót - roboty budowlane
 7. Elewacja 1
 8. Elewacja 2
 9. Elewacja 3
 10. Elewacja 4
 11. Zestawienie stolarki drzwiowej
 12. Zestawienie stolarki okiennej
 13. Zadaszenie 1
 14. Zadaszenie 2
 15. Zadaszenie 3
 16. Projekt - dot. rozbudowy monitoringu
 17. Spec tech. - dot. rozbudowy monitoringu
 18. Przedmiar robót - dot. rozbudowy monitoringu
 19. Rys. 1 - dot. rozbudowy monitoringu
 20. Rys. 2 - dot. rozbudowy monitoringu
 21. Rys. 3 - dot. rozbudowy monitoringu
 22. Rys. 4 - dot. rozbudowy monitoringu
 23. Rys. 5 - dot. rozbudowy monitoringu
 24. Rys. 6 - dot. rozbudowy monitoringu

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: