MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nr pozycji 1
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu - Aktualizacja dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1037R Jarocin - Władysławów oraz opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na rzece Gilówka
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Adaptacja - aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1037 Jarocin - Władysławów oraz opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na rzece Gilówka

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 13.07.2010 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 206768-2010

ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA DODATKOWE INFORMACJE DOT. PROJEKTU Z 2006 I DANE DOT. MOSTU NA RZECE GILÓWKA W POZ. 3-27
Data publikacji 2010-07-13
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Karta obiegu mostowego
 4. Przedmiar robót
 5. Opis techniczny
 6. Spec. tech. 1
 7. Spec. tech. 2
 8. Spec. tech. 3
 9. Spec. tech. 4
 10. Spec. tech. 5
 11. Spec. tech. 6
 12. Spec. tech. 7
 13. Spec. tech. 8
 14. Spec. tech. 9
 15. Spec. tech. 10
 16. Spec. tech. 11
 17. Spec. tech. 12
 18. Przekrój 1
 19. Przekrój 2
 20. Przekrój 3
 21. Projekt techniczny
 22. Syt. 1
 23. Syt. 2
 24. Syt. 3
 25. Syt. 4
 26. Syt. 5
 27. Syt. 6

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: