MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nr pozycji 1
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu - Utwardzenie placu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku - część I
Opis Przetarg nieograniczony pn: "Utwardzenie placu regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku - część I"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone 15.07.2010 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 210774-2010.

Uwaga! Postępowanie również zostało zamieszczone na stronie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku - www.zsenisko.edu.pl
Data publikacji 2010-07-15
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Przedmiar Robót
 4. Opis techniczny
 5. Spec. tech. 1
 6. Spec. tech. 2
 7. Spec. tech. 3
 8. Spec. tech. 4
 9. Spec. tech. 5
 10. Spec. tech. 6
 11. Spec. tech. 7
 12. Spec. tech. 8
 13. Spec. tech. 9
 14. Plan sytuacyjny
 15. Przekrój poprzeczny - chodnik
 16. Przekrój poprzeczny - droga
 17. Przekrój poprzeczny - plac z płyt jumbo
 18. RYSUNEK PRZEDSTAWIA ZAKRES ROBÓT W CZĘŚCI  I

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: