MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nr pozycji 1
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi powiatowej Nr 1079R ulicy Sienkiewicza w Rudniku nad Sanem UWAGA!!!! ZMIANA!!!!
Opis Przetarg nieograniczony pn: "Remont drogi powiatowej Nr 1079R ulicy Sienkiewicza w Rudniku nad Sanem"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 21.07.2010 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 218468-2010
Data publikacji 2010-07-21
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Przedmiar robót + kosztorys ofertowy dot. chodnika -NIEOBOWIĄZUJĄCY
 4. Przedmiar robót + kosztorys ofertowy dot. jezdni
 5. Spec. tech. 1
 6. Spec. tech. 2
 7. Rys. 1
 8. Rys. 2
 9. Rys. 3
 10. Rys. 4
 11. Rys. 5
 12. Rys. 6
 13. Rys. 7
 14. Rys. 8
 15. ZMIANY DO SIWZ
 16. PRZEDMIAR ROBÓT + KOSZTORYS OFERTOWY DOT. CHODNIKA
 17. SPEC. TECH. 1
 18. PRZEKRÓJ 1
 19. PRZEKRÓJ 2

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: