MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nr pozycji 1
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru
Opis Przetarg nieograniczony pn : Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: „Roboty budowlane w obiektach Liceum Ogólnokształcącego w Nisku -część I oraz  rozbudowa systemu telewizji przemysłowej (monitoringu obiektów) realizowane w ramach zadania „Rewitalizacja przez przywrócenie przedwojennej formy architektonicznej budynków w Nisku przy Pl. Wolności 2 i 3”w części dotyczącej  robót budowlanych .

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 21.07.2010 r. pod numerem 218904-2010
Data publikacji 2010-07-21
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: