MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nr pozycji 1
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie kredytu dla Powiatu Niżańskiego
Opis Ogłoszenie o zamówieniu pn: "Udzielenie kredytu w wysokości 5.000.000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Niżańskiego na 2010 rok" zostało przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 05.08.2010 r. pod numerem 2010-103532.
Data publikacji 2010-08-05
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Uchwała Rady Powiatu Niżańskiego z dn. 16 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały budżetowej Powiatu Niżańskiego na rok 2010
 4. Uchwała Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 5. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
 6. Bilans i sprawozdanie tabelaryczne z wykonania budżetu za 2008 r.
 7. Bilans i sprawozdanie tabelaryczne za wykonanie budżetu za 2009 r.
 8. Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Powiatu Niżańskiego na koniec roku 2010 i lata następne
 9. Sprawozdania za rok 2010
 10. Zaświadczenia ZUS i US
 11. ZAPYTANIE I ODPOWIEDZI DO SIWZ
 12. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ODPOWIEDZI
 13. ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ODPOWIEDZI
 14. ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ODPOWIEDZI
 15. ZAŁĄCZNIK NR 4.1 DO ODPOWIEDZI
 16. ZAŁĄCZNIK NR 4.2 DO ODPOWIEDZI
 17. ZAŁĄCZNIK NR 4.3 DO ODPOWIEDZI
 18. ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ODPOWIEDZI
 19. ZAPYTANIE I ODPOWIEDŹ
 20. Załącznik NR 1 
 21. Załącznik Nr 1
 22. Załącznik Nr 1
 23. Załącznik Nr 2
 24. ZAPYTANIE I ODPOWIEDŹ

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: