MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nr pozycji 1
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1086R Sójkowa - Pogorzałka - Dudziki
Opis Przetarg nieograniczony pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1086R Sójkowa - Pogorzałka - Dudziki.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 251980-2010 w dn. 16.08.2010 r.

Data publikacji 2010-08-16
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Przedmiar robót 1
 4. Przedmiar robót 2
 5. Przedmiar robót 3
 6. Przedmiar robót 4
 7. Zestawienie Kosztorysów
 8. Projekt budowlany
 9. Spec. tech. 1
 10. Spec. tech. 2
 11. Spec tech. 3
 12. Spec. tech. 4
 13. Spec. tech. 5
 14. Spec. tech. 6
 15. Spec. tech. 7
 16. Spec. tech. 8
 17. Spec. tech. 9
 18. Spec. tech. 10
 19. Spec. tech. 11
 20. Spec. tech. 12
 21. Spec. tech. 13
 22. Spec. tech. 14
 23. Spec. tech. 15
 24. Spec. tech. 16
 25. Spec. tech. 17
 26. Spec. tech. 18
 27. Spec. tech. 19
 28. Spec. tech. 20
 29. Spec. tech. 21
 30. Profil podłużny 1
 31. Profil podłużny 2
 32. Profil podłużny 3
 33. Profil podłużny 4
 34. Przekrój 1
 35. Przekrój 2
 36. Przekrój 3
 37. Przekrój 4
 38. Sytuacja 1
 39. Sytuacja 2
 40. Sytuacja 3
 41. Sytuacja 4
 42. Sytuacja 5a
 43. Sytuacja 5b
 44. Sytuacja 5c
 45. Sytuacja 6
 46. Sytuacja 7
 47. Sytuacja 8a
 48. Sytuacja 8b
 49. Sytuacja 8c
 50. Sytuacja 9a
 51. Sytuacja 9b
 52. Sytuacja 9c
 53. Sytuacja 10a
 54. Sytuacja 10b
 55. Sytuacja 11a
 56. Sytuacja 11b
 57. Sytuacja 11c
 58. Sytuacja 12a
 59. Sytuacja 12b
 60. Sytuacja 12c
 61. Sytuacja 12c
 62. Sytuacja 13a
 63. Sytuacja 13b
 64. Sytuacja 14a
 65. Sytuacja 14b
 66. Sytuacja 15a
 67. Sytuacja 15b
 68. Sytuacja 15c
 69. Sytuacja 16a
 70. Sytuacja 16b
 71. Sytuacja 16c
 72. Sytuacja 17a
 73. Sytuacja 17b
 74. Sytuacja 17c
 75. Sytuacja 18a
 76. Sytuacja 18b
 77. Sytuacja 18c
 78. Sytuacja 19a
 79. Sytuacja 19b
 80. Sytuacja 19c
 81. Sytuacja 19c
 82. Sytuacja 20
 83. Sytuacja 21
 84. Pytanie w sprawie zmiany w SIWZ
 85. Odpowiedź na pytanie

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: