MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nr pozycji 1
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi powiatowej Nr 2504R ulicy Kilińskiego w Rudniku nad Sanem - etap I
Opis Przetarg nieograniczony pn: Remont drogi powiatowej Nr 2504R ulicy Kilińskiego w Rudniku nad Sanem - etap I

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 19.08.2010 r. pod numerem 257132-2010
Data publikacji 2010-08-19
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Opis drogi
 4. Przedmiar robót - CHODNIKI
 5. Przedmiar robót - JEZDNIA
 6. Formularz Ofertowy - CHODNIKI
 7. Formularz Ofertowy - JEZDNIA
 8. mapka 1
 9. mapka 2
 10. mapka 3
 11. mapka 4
 12. mapka 5
 13. mapka 6
 14. mapka 7
 15. mapka 8
 16. mapka 9
 17. mapka 10
 18. mapka 11

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: