MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nr pozycji 1
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu - Remont mostu na rzece Rudnia w miejscowości Rudnik nad Sanem w ciągu drogi powiatowej Nr 1080R.
Opis Przetarg nieograniczony pn: "Remont mostu na rzece Rudnia w miejscowości Rudnik nad Sanem w ciągu drogi powiatowej Nr 1080R".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone 01.09.2010 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 274034-2010.

Data publikacji 2010-09-01
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Opis techniczny
 4. Przedmiar robót
 5. Specyfikacja Techniczna
 6. Orientacja
 7. Plan sytuacyjno - wysokościowy
 8. Rys. ogólny
 9. Rysunek wzmocnienia fundamentu
 10. Rysunek przebudowy gzymsu
 11. Rysunek płyty przejściowej
 12. Rysunek inwentaryzacyjny

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: