MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nr pozycji 1
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi powiatowej Nr 2504R ulicy Kilińskiego w Rudniku nad Sanem - etap I
Opis Przetarg nieograniczony pn: Remont drogi powiatowej Nr 2504R ulicy Kilińskiego w Rudniku nad Sanem - etap I

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 08.09.2010 r. pod numerem 282620-2010
Data publikacji 2010-09-08
 
Załączniki:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. UWAGA DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
 4. Opis drogi
 5. Przedmiar robót - CHODNIKI
 6. Przedmiar robót - JEZDNIA
 7. Kosztorys ofertowy - CHODNIK
 8. Kosztorys ofertowy - JEZDNIA
 9. Rys. 1
 10. Rys. 2
 11. Rys. 3
 12. Rys. 4
 13. Rys. 5
 14. Rys. 6
 15. Rys. 7
 16. Rys. 8
 17. Rys. 9

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: