MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nr pozycji 1
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu -Wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy ulKościuszki 7 i budynku dydaktycznym RCEZ w Nisku.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy ul. Kościuszki 7 i budynku dydaktycznym Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 24.09.2010 r. pod nr 305620-2010.

UWAGA!
Zmiany do ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ (załączniki 5-8).
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 29.09.2010 r. pod numerem 311002-2010.

ZMIANIE ULEGA TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
SKŁADANIE OFERT: 12.10.2010 GODZ. 10:45
OTWARCIE OFERT: 12.10.2010 GODZ. 11:00
Data publikacji 2010-09-24
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Przedmiar robót
 4. Specyfikacja techniczna
 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 6. Zmiany do SIWZ
 7. Nowe załączniki do SIWZ
 8. Zmieniona umowa
 9. Odpowiedź na zapytanie

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: