MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu-Remont chodnika i drogi powiatowej Nr 1087R Jeżowe - Wola Raniżowska na odcinku Jeżowe-Nowy Nart (Naprawa uszkodzeń drogi w wyniku powodzi 2010).
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Remont chodnika i drogi powiatowej Nr 1087R Jeżowe - Wola Raniżowska na odcinku Jeżowe - Nowy Nart (naprawa uszkodzeń drogi w wyniku powodzi w 2010 roku).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone 08.10.2010 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 325344-2010. 
Data publikacji 2010-10-08
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Przedmiar i kosztorys ofertowy
 4. Opis techniczny
 5. rys. 1
 6. rys.2
 7. rys.3
 8. rys.4
 9. rys.5
 10. rys.6
 11. rys.7
 12. rys.8
 13. rys.9
 14. rys.10
 15. rys.11
 16. rys.12
 17. rys.13
 18. rys.14
 19. rys.15
 20. rys.16

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: