MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu-termorenowacja wymiana stolarki okiennej RCEZ w Nisku.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Termorenowacja - wymiana stolarki okiennej w budynku dydaktycznym Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 25.10.2010 r. pod numerem 344248-2010.

WYJAŚNIENIE - poz. 6

Data publikacji 2010-10-25
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. przedmiar robót
 4. rys. 1
 5. specyfikacja techniczna
 6. WYJAŚNIENIE

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: