MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o wyniku postępowania-prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych organizowanych przez Powiat Niżański w ramach realizowanego projektu NASZA MŁODZIEŻ-NASZA PRZYSZŁOŚĆ.
Opis
Ogłoszenie o wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym na prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych organizowanych przez Powiat Niżański w ramach realizowanego projektu „NASZA MŁODZIEŻ – NASZA PRZYSZŁOŚĆ”
współfinansowanych ze środków pochodzących z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Data publikacji 2010-10-27
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o wyniku - cz. 1
 2. Ogłoszenie o wyniku-cz.2
 3. Ogłoszenie o wyniku-cz.3
 4. Ogłoszenie o wyniku-cz.4
 5. Ogłoszenie o wyniku-cz.5
 6. ogłoszenie o wyniku-cz.6
 7. Ogłoszenie o wyniku-cz.7
 8. Ogłoszenie o wyniku-cz.8
 9. Ogłoszenie o wyniku-cz.9
 10. Ogłoszenie o wyniku-cz.10
 11. Ogłoszenie o wyniku-cz.11
 12. Ogłoszenie o wyniku-cz.12
 13. Ogłoszenie o wyniku-cz.13
 14. Ogłoszenie o wyniku-cz.14
 15. Ogłoszenie o wyniku-cz.15
 16. Ogłoszenie o wyniku-cz.16
 17. Ogłoszenie o wyniku-cz.17
 18. Ogłoszenie o wyniku-cz.18
 19. Ogłoszenie o wyniku-cz.19
 20. Ogłoszenie o wyniku-cz.20
 21. Ogłoszenie o wyniku-cz.21
 22. Ogłoszenie o wyniku-cz.22
 23. Ogłoszenie o wyniku-cz.23
 24. Ogłoszenie o wyniku-cz.24
 25. Ogłoszenie o wyniku-cz.25
 26. Ogłoszenie o wyniku-cz.26
 27. Ogłoszenie o wyniku-cz.27
 28. Ogłoszenie o wyniku-cz.28
 29. Ogłoszenie o wyniku-cz.29
 30. Ogłoszenie o wyniku-cz.30

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: