MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Zaproszenie do składania ofert-przeprowadzenie zajęć z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn w ranmach projektu
Opis

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 14.000 euro

Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE

Powiat Niżański z Siedzibą Starostwa Powiatowego w Nisku,w obecnym okresie realizuje projekt pod nazwą „Nasza młodzież – nasza przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. W związku z tym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

przeprowadzenie zajęć z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektu „Nasza młodzież – nasza przyszłość” w wymiarze 82 godzin (ilość grup x ilość godzin tj. 41 grup x 2 godz/grupę) dla uczniów 4 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie: Liceum Ogólnokształcącego w Nisku, Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Jeżowem, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Ulanowie.

Data publikacji 2010-10-29
 
Załączniki:

 1. Zaproszenie

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: