MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu-dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzebyStarostwa Powiatowego w Nisku i jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Niżańskiemu. UWAGA ZMIANA!
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nisku i jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Niżańskiemu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 04.11.2010 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 356868-2010.

UWAGA!
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia poz. 7
Wyjaśnienia i modyfikacja zapisów treści SIWZ poz. 8
Data publikacji 2010-11-04
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Formularz cenowy 1
 4. Formularz cenowy 2
 5. Formularz cenowy 3
 6. Umowy
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 8. Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: