MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Zaproszenie do składania ofert-usługi przewozu osób uczestników projektu Nasza Młodzież - Nasza Przyszłość. UWAGA ZMIANA.
Opis
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 14.000 euro
Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE.

Przedmiotem zamówienia są: usługi przewozu osób - uczestników projektu pod nazwą "Nasza młodzież - nasza przyszłość" realizowanego przez Powiat Niżański, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

UWAGA ZMIANA!- poz. 2.
Harmonogram przewozów na 2010 rok - poz. 3
Zmiana godziny składania ofert na 14:00 dnia 24.11.2010 r.
godzina otwarcia ofert 14:15 dnia 24.11.2010 r.
Data publikacji 2010-11-22
 
Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. ZMIANA w zaproszeniu
 3. Harmonogram przewozów na 2010 rok

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: