MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu-Remont dróg powiatowych: Zadanie Nr 1: Remont drogi powiatowej Nr 1070R Bieliny - Nowa Wieś. Zadanie Nr 2 Remont drogi powiatowej Nr 1038R Majdan Golczański - Golce.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Remont dróg powiatowych:
Zadanie Nr 1: Remont drogi powiatowej Nr 1070R Bieliny - Nowa Wieś od km 4+697 do km 6+367 w m. Ryczki.
Zadanie Nr 2: Remont drogi powiatowej Nr 1038R Majdan Golczański - Golce od km 5+300 do km 6+800 w m. Jeże.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 11 kwietnia 2011 r. pod numerem 72730-2011.

UWAGA! Uzupełnienie do SIWZ poz. 32
Data publikacji 2011-04-11
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Przedmiar robót
 4. Kosztorys ofertowy
 5. Opis projektu
 6. Przekroje poprzeczne
 7. Informacja BIOZ
 8. Specyfikacja techniczna 1
 9. Specyfikacja techniczna 2
 10. Specyfikacja techniczna 3
 11. Specyfikacja techniczna 4
 12. Specyfikacja techniczna 5
 13. Specyfikacja techniczna 6
 14. Specyfikacja techniczna 7
 15. Specyfikacja techniczna 8
 16. Przedmiar robót
 17. Kosztorys ofertowy
 18. zał. 1
 19. zał. 2
 20. zał. 3
 21. zał. 4
 22. zał. 5
 23. zał. 6
 24. zał. 7
 25. zał. 8
 26. zał. 9
 27. zał. 10
 28. zał. 11
 29. zał. 12
 30. zał. 13
 31. Specyfikacja techniczna
 32. Uzupełnienie do SIWZ

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: