MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Remont pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy ul. 3-go Maja 32C.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Remont pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy ul. 3-go Maja 32C.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 11 kwietnia 2011 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 73158-2011.

UWAGA! Wyjaśnienie poz. 33
Data publikacji 2011-04-11
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Przedmiar robót
 4. Przedmiar robót
 5. zał 1
 6. zał. 2
 7. zał. 3
 8. zał. 4
 9. zał. 5
 10. zał. 6
 11. zał. 7
 12. zał. 8
 13. zał. 9
 14. zał. 10
 15. zał. 11
 16. zał. 12
 17. zał. 13
 18. zał. 14
 19. zał. 15
 20. zał. 16
 21. zał. 17
 22. zał. 18
 23. zał. 19
 24. zał. 20
 25. zał. 21
 26. zał. 22
 27. zał. 23
 28. zał. 24
 29. zał. 25
 30. zał. 26
 31. zał. 27
 32. zał. 28
 33. Wyjaśnienie

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: