MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1069R od drogi Nr 858 Krzeszów
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1069R od drogi Nr 858 Krzeszów.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 19 maja 2011 r. pod numerem 121358-2011.
Data publikacji 2011-05-19
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. SIWZ
 3. Przedmiar robót
 4. Okładka SST
 5. SST
 6. Profile podłużne 1
 7. Profile podłużne 2
 8. Profile podłużne 3
 9. Profile podłużne 4
 10. Profile podłużne 5
 11. Projekt zagospodarowania terenu 1
 12. Projekt zagospodarowania terenu 2
 13. Projekt zagospodarowania terenu 3
 14. Projekt zagospodarowania terenu 4
 15. Projekt zagospodarowania terenu 5
 16. Projekt zagospodarowania terenu 6
 17. Projekt zagospodarowania terenu 7
 18. Projekt zagospodarowania terenu 8
 19. Projekt zagospodarowania terenu 9
 20. Projekt zagospodarowania terenu 10
 21. Projekt zagospodarowania terenu 11
 22. Projekt zagospodarowania terenu 12
 23. Projekt zagospodarowania terenu 13
 24. Projekt zagospodarowania terenu 14
 25. Okładka
 26. Opis techniczny Nisko
 27. Przekroje poprzeczne
 28. Przekrój normalny 1
 29. Przekrój normalny 2
 30. Przekrój normalny 3
 31. Przekrój normalny 4
 32. Spis załączników
 33. Tabela powierzchni skarp chodnika
 34. Tabela robót ziemnych chodnika
 35. Tabela wyrównań
 36. Wykaz zjazdów 1
 37. Wykaz zjazdów 2
 38. Wykaz zjazdów 3
 39. Wykaz zjazdów 4

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: