MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu-Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu na terenie Powiatu Niżańskiego.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu na terenie Powiatu Niżańskiego.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 24 maja 2011 r.  na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych pod numerem 126026 - 2011.

UWAGA! Odpowiedzi na zapytania poz. 3
Data publikacji 2011-05-24
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Odpowiedzi na zapytania

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: