MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Zaproszenie do składania ofert - Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn: Remont drogi powiatowej Nr 1043R Mule-Golce.
Opis
Zaproszenie do składania ofert
na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej
kwoty 14.000 euro

Tryb postępowania: Rozpoznanie cenowe
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn: "Remont drogi powiatowej Nr 1043R Mule0Golce od km 2+737,5 do km 4+ 137,5 w m. Golce".
Data publikacji 2011-06-01
 
Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: