MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu roboty izolacyjne budynków SOSW w Rudniku nad Sanem.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Roboty izolacyjne budynków specjalnego ośrodka Szkolno Wychowawczego w Rudniku nad Sanem w ramach zadania "Roboty budowlane w obiektach SOSW i LO w Rudniku nad Sanem".

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 30 czerwca 2011 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 178744 - 2011.
Data publikacji 2011-06-30
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Przedmiary
 4. Specyfikacja techniczna
 5. Specyfikacja techniczna
 6. rys. 1

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: