MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu-Remont dróg powiatowych
Opis Przetarg nieograniczony pn: Remont dróg powiatowych:
Zadanie Nr 1 Remont drogi powiatowej Nr 1055R ul. Długiej w Nisku
Zadanie Nr 2 Remont drogi powiatowej Nr 1088R Nowy Nart - Stary Nart
.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 8 lipca 2011 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 191716-2011.

UWAGA!
Zmiana w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym dot. Zadania Nr 2 - poz. 46

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę należy złożyć do dnia 27.07.2011 r. do godz. 10:45,
Otwarcie ofert w dniu 27.07.2011 r. o godz. 11:00.

Sprostowanie poz. 50
Data publikacji 2011-07-08
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Przedmiar robót - ul. Długa 
 4. Kosztorys ofertowy - ul. Długa 
 5. Opis drogi - ul. Długa
 6. rys. 1
 7. rys. 2
 8. rys. 3
 9. rys. 4
 10. rys. 5
 11. rys. 6
 12. rys. 7
 13. rys. 8
 14. rys. 9
 15. rys. 10
 16. rys. 11
 17. rys. 12
 18. rys. 13
 19. rys. 14
 20. Przedmiar robót Nowy Nart - Stary Nart
 21. Kosztorys Ofertowy Nowy Nart - Stary Nart
 22. Opis Nowy Nart - Stary Nart
 23. Plan sytuacyjny 1
 24. Plan sytuacyjny 2
 25. Plan sytuacyjny 3
 26. Plan sytuacyjny 4
 27. Plan sytuacyjny 5
 28. Plan sytuacyjny 6
 29. Plan sytuacyjny 7
 30. Przekrój
 31. Przekrój
 32. Przepust rurowy
 33. Strona tytułowa
 34. Spec. tech.
 35. Spec. tech
 36. Spec. tech.
 37. Spec. tech.
 38. Spec. tech.
 39. Spec. tech.
 40. Spec. tech.
 41. Spec. tech.
 42. Spec. tech.
 43. Spec. tech.
 44. Spec. tech.
 45. Spec. tech. ul. Długa
 46. ZMIANA
 47. Zmieniony przedmiar robót - dot. drogi pow. Nr 1088R Nowy Nart - Stary Nart
 48. Zmieniony kosztorys ofertowy-droga pow. Nr 1088R Nowy Nart - Stary Nart
 49. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 50. Sprostowanie

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: