MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu - Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1062R Ulanów – Podolszynka Ordynacka w km 9+477
Opis
Przetarg nieograniczony pn:
Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1062R Ulanów - Podolszynka Ordynacka w km 9+477
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 11 lipca 2011 r. pod numerem 193450-2011.

UWAGA!
Odpowiedź na zapytanie poz.24

Data publikacji 2011-07-11
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Przedmiar robót
 4. Kosztorys ofertowy
 5. Opis do projektu
 6. Mapa ewidencyjna
 7. Rys. nr 1 - plan sytuacyjny
 8. Rys. nr 2 - plan sytuacyjny
 9. Rys. nr 3 - przekrój poprzeczny
 10. Rys. nr 4 - posadowienie i nasypka
 11. Rys. nr 5 - widok z przodu
 12. Rys. nr 6 - widok z góry
 13. Rys. nr 7 - zbrojenie
 14. Wymagania ogólne
 15. Roboty rozbiórkowe
 16. Wykonanie wykopów
 17. Wykonanie nasypów
 18. Przepusty pod koroną drogi
 19. Podbudowa z kruszyw
 20. Podbudowa z tłucznia kamiennego
 21. Nawierzchnia
 22. Pobocza
 23. Bariery stalowe
 24. Odpowiedź na zapytanie

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść:   Anna Wołoszyn