MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu - Remont dróg powiatowych
Opis Przetarg nieograniczony pn: Remont dróg powiatowych:
Zadanie Nr 1: Remont drogi powiatowej Nr 1043R Mule-Golce od km 2+737,5 do km 4+ 137,5 w m.Golce
Zadanie Nr 2: Remont drogi powiatowej Nr 1087R Jeżowe-Wola Raniżowska na odcinku Jeżowe - Nowy Nart.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 8 sierpnia 2011 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 234330-2011.

UWAGA!
Zmiana treści SIWZ - poz. 21


Data publikacji 2011-08-08
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Przedmiar robót - Mule-Golce
 4. Kosztorys ofertowy - Mule-Golce
 5. Opis drogi - Mule-Golce
 6. Mapa sytuacyjna
 7. Przekroje
 8. Specyfikacja techniczna
 9. Specyfikacja techniczna
 10. Specyfikacja techniczna
 11. Specyfikacja techniczna
 12. Specyfikacja techniczna
 13. Specyfikacja techniczna
 14. Specyfikacja techniczna
 15. Specyfikacja techniczna
 16. Specyfikacja techniczna
 17. Specyfikacja techniczna
 18. Przedmiar robót - Jeżowe-Wola Raniżowska
 19. Kosztorys ofertowy - Jeżowe-Wola Raniżowska
 20. Specyfikacja techniczna
 21. Zmiana treści SIWZ.

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: