MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nisku.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nisku.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 25 sierpnia 2011 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 258784 - 2011.

UWAGA!
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:
składanie ofert do dnia 05.09.2011 r. do godz. 10:45
otwarcie ofert w dniu 05.09.2011 r. o godz. 11:00.

Zmiany do SIWZ - poz.3
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - poz.4
Odpowiedź na zapytanie - poz. 5
Zmiany do SIWZ - poz. 6

Data publikacji 2011-08-25
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Zmiany do SIWZ
 4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 5. Odpowiedź na zapytanie
 6. Zmiany do SIWZ

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: