MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu-Remont drogi powiatowej Nr 1055R ul. Długiej w Nisku.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Remont drogi powiatowej Nr 1055R ul. Długiej w Nisku.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 8 września 2011 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 279994-2011.
Data publikacji 2011-09-08
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Kosztorys ofertowy
 4. Przedmiar robót
 5. Opis drogi
 6. Rys. 1
 7. Rys. 2
 8. Rys. 3
 9. Rys. 4
 10. Rys. 5
 11. Rys. 6
 12. Rys. 7
 13. Rys. 8
 14. Rys. 9
 15. Rys. 10
 16. Rys. 11
 17. Rys. 12
 18. Rys. 13
 19. Rys. 14
 20. Spec. tech. ul. Długa

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: