MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu-Roboty budowlane w obiektach LO w Nisku cz.II.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Roboty budowlane w obiektach Liceum Ogólnokształcącego w Nisku - część II - realizowane w ramach zadania Rewitalizacja przez przywrócenie przedwojennej formy architektonicznej budynków w Nisku przy pl. Wolności 2 i 3.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 21 września 2011 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 299560-2011.

Uwaga!
Sprostowanie do SIWZ - załącznik Nr 4.
Data publikacji 2011-09-21
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Przedmiar robót
 4. Projekt budowlany
 5. Rys.
 6. Spec. tech.
 7. Załącznik Nr 4 - oświadczenie.

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: