MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu-Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nisku i jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Niżańskiemu.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nisku i jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Niżańskiemu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 17 listopada 2011 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 384290-2011.

Sprostowanie poz. 6
Odpowiedzi na zapytania - poz. 7
Odpowiedzi na zapytania poz. 8
Data publikacji 2011-11-17
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Formularz cenowy
 4. Formularz cenowy
 5. Umowy
 6. Sprostowanie
 7. Odpowiedzi na zapytania
 8. Odpowiedzi na zapytania
 9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: