MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu-Świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg na terenie powiatu niżańskiego.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg na terenie powiatu niżańskiego oraz ich parkowania.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 1 grudnia 2011 r. pod numerem 407478-2011.

Uzupełnienie załącznika nr 1a - poz. 7
Data publikacji 2011-12-01
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1
 4. Załącznik nr 1a
 5. Załącznik nr 2
 6. Załącznik nr 2a
 7. Uzupełniony załącznik nr 1a

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: