MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu-opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drgę powiatową.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową Nr 1070R Bieliny - Nowa Wieś położonych na terenie obrębów: Bukowina, Ryczki, Hucisko i Nowa Wieś.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 2 grudnia 2011 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 409320-2011.

UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Składanie ofert do dnia - 14.12.2011 r. do godz. 12:45,
Otwarcie ofert - 14.12.2011 r.  o godz. 13:00.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - poz. 9
Sprostowanie - poz. 10

Data publikacji 2011-12-02
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Umowa
 4. Warunki techniczne
 5. Załącznik nr 1
 6. Załącznik nr 2
 7. Załącznik nr 3
 8. Załącznik nr 4
 9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 10. Sprostowanie

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: