MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o wyniku postępowania na zadanie pn. "Dostawa paliw na potzreby Obwodu Drogowo - Mostowego w Harasiukach"
Opis Ogłoszenie o wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym pn. "Dostawa paliw dla Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku na potrzeby Obwodu Drogowo - Mostowego w Harasiukach"
Data publikacji 2011-12-02
 
Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Osoba, która stworzyła pozycje:    
Osoba odpowiedzialna za treść: