MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.1.2012.I Ogłoszenie o zamówieniu Remont drogi powiatowej Nr 1055R ul. Długiej w Nisku.
Opis Przetarg nieograniczony pn: Remont drogi powiatowej Nr 1055R ul. Długiej w Nisku.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 24 stycznia 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 22164-2011.

UWAGA!
Odpowiedź na zapytania - poz. 21
Wyjaśnienia do SIWZ i załączników - poz. 22
Odpowiedź na zapytanie - poz. 23
Właściwy formularz ofertowy - poz. 24

Data publikacji 2012-01-24
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Kosztorys ofertowy
 4. Przedmiar robót
 5. Opis drogi
 6. Rys. 1
 7. Rys. 2
 8. Rys. 3
 9. Rys. 4
 10. Rys. 5
 11. Rys. 6
 12. Rys. 7
 13. Rys. 8
 14. Rys. 9
 15. Rys. 10
 16. Rys. 11
 17. Rys. 12
 18. Rys. 13
 19. Rys. 14
 20. Specyfikacja techniczna
 21. Odpowiedź na zapytania
 22. Wyjaśnienia do SIWZ i załączników
 23. Odpowiedź na zapytanie
 24. Właściwy formularz ofertowy

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: