MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.3.2012.I Ogłoszenie ozamówieniu - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1037R Jarocin-Władysławów wraz z mostem na rzece Gilówka.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1037R Jarocin - Władysławów wraz z mostem na rzece Gilówka.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w dniu 7 lutego 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 36962-2012.

Odpowiedź na zapytania - poz. 47
Odpowiedź na zapytanie - poz. 48
Data publikacji 2012-02-07
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Przedmiar robót
 4. Przedmiar robót
 5. Przedmiar robót
 6. Orientacja -most
 7. Plan sytuacyjno - wysokościowy
 8. Rysunek ogólny
 9. Rysunek wzmocnienie fundamentu
 10. Rysunek wieńca usztywniającego
 11. Rysunek fundamentu i barier ochronnych
 12. BIOZ
 13. Projekt zagospodarowania terenu - opis
 14. Projekt budowlany - opis techniczny
 15. Specyfikacja techniczna
 16. Część opisowa projektu
 17. Plan zagospodarowania
 18. Projekt wykonawczy - opis techniczny
 19. Plan zagospodarowania
 20. Plan zagospodarowania
 21. Plan zagospodarowania
 22. Plan zagospodarowania
 23. Plan zagospodarowania
 24. Plan zagospodarowania
 25. Plan zagospodarowania
 26. Przekrój
 27. Przekrój
 28. Przekrój
 29. Przekrój
 30. Przekrój
 31. BIOZ
 32. Specyfikacja techniczna
 33. Spec. tech.
 34. Spec. tech.
 35. Spec. tech.
 36. Spec. tech.
 37. Spec. tech.
 38. Spec. tech.
 39. Spec. tech.
 40. Spec. tech.
 41. Spec. tech.
 42. Spec. tech.
 43. Spec. tech.
 44. Spec. tech.
 45. Spec. tech.
 46. Spec. tech.
 47. Odpowiedź na zapytania
 48. Odpowiedź na zapytanie

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: