MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.6.2012.I Ogłoszenie o zamówieniu-Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych. Termin składania ofert: 12.03.2012 r. do godz. 10:45
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24 lutego 2012 r. pod numerem 56366 - 2012.

UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert!
Termin składania ofert do dnia 8 marca 2012 r. do godz. 10:45.
Termin otwarcia ofert w dniu 8 marca 2012 r. o godz. 11:00.

Wyjaśnienia do treści SIWZ - odpowiedź na zapytania - poz. 6
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - poz. 7
Zmiana SIWZ - poz. 8
Wyjaśnienia do treści SIWZ - odpowiedź na zapytania - poz. 9
Zmiana SIWZ - poz. 10
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II - poz. 11

UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert!
Termin składania ofert do dnia 12 marca 2012 r. do godz. 10:45.
Termin otwarcia ofert w dniu 12 marca 2012 r. o godz. 11:00.

Data publikacji 2012-02-24
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. skan 1
 4. skan 2
 5. skan 3
 6. Wyjaśnienia do treści SIWZ - Odpowiedzi na zapytania
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 8. Zmiana SIWZ
 9. Wyjaśnienia do treści SIWZ
 10. Zmiana SIWZ
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: