MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.12.2012.I Ogłoszenie o zamówieniu-Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Niżańskiego.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Niżańskiego.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 9 marca 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 73104 - 2012 r.

Odpowiedzi na zapytania - poz. 10
Odpowiedź na zapytanie - poz. 11
Odpowiedź na zapytania - poz. 12
Wyjaśnienia do SIWZ - poz. 13

Data publikacji 2012-03-09
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. zdjęcie 1
 4. zdjęcie 2
 5. zdjęcie 3
 6. zdjęcie 4
 7. zdjęcie 5
 8. zdjęcie 6
 9. zdjęcie 7
 10. Odpowiedź na zapytania
 11. Odpowiedź na zapytanie
 12. Odpowiedzi na zapytania
 13. Wyjaśnienia do SIWZ

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: