MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.17.2012 Remont dróg powiatowych.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Remont dróg powiatowych :
Zadanie Nr 1: Remont drogi powiatowej Nr 1050R Zarzecze - przez wieś w km 0+000 - 1+361.
Zadanie Nr 2: Remont drogi powiatowej Nr 1041R Zdziary - Huta Krzeszowska w km 9+973 - 15+150.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 12 kwietnia 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 115546 - 2012.

UWAGA!
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
Termin składania ofert 30 kwietnia 2012 r. godz. 10:45
Termin otwarcia ofert 30 kwietnia 2012 r. godz. 11:00.

Odpowiedź na zapytanie - poz. 67
Właściwy formularz ofertowy - poz. 68
Odpowiedzi na zapytania poz. - 69
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - poz. 70
Data publikacji 2012-04-12
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Przedmiar robót - droga Nr 1050R Zarzecze - przez wieś
 4. Opis techniczny
 5. rys. 1
 6. rys. 2
 7. rys. 3
 8. rys. 4
 9. rys. 5
 10. rys. 6
 11. rys. 7
 12. rys. 8
 13. rys. 9
 14. Specyfikacja techniczna - zawartość opracowania
 15. spec. tech. 1
 16. spec. tech. 2
 17. spec. tech. 3
 18. spec. tech. 4
 19. spec. tech. 5
 20. spec. tech. 6
 21. spec. tech. 7
 22. spec. tech. 8
 23. spec. tech. 9
 24. spec. tech. 10
 25. spec. tech. 11
 26. spec. tech. 12
 27. spec. tech. 13
 28. spec. tech. 14
 29. spec. tech. 15
 30. spec. tech. 16
 31. Przedmiar robót drogi Nr 1041R Zdziary - Huta Krzeszowska
 32. Opis techniczny
 33. rys. 1
 34. rys. 2
 35. rys. 3
 36. rys. 4
 37. rys. 5
 38. rys. 6
 39. rys. 7
 40. rys. 8
 41. rys. 9
 42. rys. 10
 43. rys. 11
 44. rys. 12
 45. rys. 13
 46. rys. 14
 47. rys. 15
 48. rys. 16
 49. rys. 17
 50. rys. 18
 51. Specyfikacja techniczna - zawartość opracowania
 52. spec. tech. 1
 53. spec. tech. 2
 54. spec. tech. 3
 55. spec. tech. 4
 56. spec. tech. 5
 57. spec. tech. 6
 58. spec. tech. 7
 59. spec. tech. 8
 60. spec. tech. 9
 61. spec. tech. 10
 62. spec. tech. 11
 63. spec. tech. 12
 64. spec. tech. 13
 65. spec. tech. 14
 66. spec. tech. 15
 67. Odpowiedz na zapytanie
 68. Właściwy formularz ofertowy
 69. Odpowiedzi na zapytania
 70. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: