MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.18.2012.I Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa systemu klimatyzacji pomieszczeń biurowych.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Budowa systemu klimatyzacji pomieszczeń biurowych I i II piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 12 kwietnia 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 116136 - 2012.

Uwaga !
Przypomnienie - poz. 19
Wyjaśnienie - poz. 20
Data publikacji 2012-04-12
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Przedmiar robót
 4. Zestawienie
 5. rys. 1
 6. rys. 2
 7. rys. 3
 8. Opis techniczny
 9. Parametry techniczne
 10. Dane techniczne
 11. zał. 1
 12. Przedmiar robót - instalacja elektryczna wewnętrzna
 13. Opis techniczny
 14. rys. 1
 15. rys. 2
 16. rys. 3
 17. rys. 4
 18. rys. 5
 19. Przypomnienie
 20. Wyjaśnienie

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: