MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.19.2012.I Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie typu diodowo-solarnego terenu wokół obiektów .
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie typu diodowo - solarnego terenu wokół obiektów dla inwestycji pn: Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Niżańskiego.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 13 kwietnia 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 117484 - 2012.
Data publikacji 2012-04-13
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. zał. 1

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: